Oferujemy porady prawne online przez internet oraz podczas bezposrednich spotkan w naszym biurze.

Znajdziesz u nas tanie porady prawne, szybko i skutecznie.

Tanie porady prawne online to wygoda oraz oszczednosc czasu.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIE ( PRAWO BUDOWLANE )

Zasady ustalania opłaty adiacenckiej, podważenie operatu szacunkowego

Zostałem zawiadomiony przez Gmine o wszczęciu wobec mnie postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. W ocenie gminy wzrost wartości wynika z podziału dużej nieruchomości na mniejsze działki.

Następnie decyzją w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału ustalono mi opłatę adiacencką w wysokości 20.000 zł..

Wniosłem odwołanie i Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło ww. decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu wskazano m.in., że operat szacunkowy sporządzony w sprawie, stanowiący podstawę ustalenia wartości nieruchomości zarówno przed jak i po podziale, nie mógł być wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony, m.in. z powodu jego nieaktualności, tj. upływu 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Kolegium uznało również, że podobieństwo przyjętych do porównania nieruchomości przez biegłego może budzić wątpliwości, zaś organ I instancji nie wyjaśnił dlaczego uznał, iż sporządzony w sprawie operat mógł stanowić podstawę do przyjęcia wartości wycenianej nieruchomości zarówno przed jak i po podziale na takim, a nie innym poziomie cen..

W toku ponownego rozpatrzenia sprawy został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego nowy operat szacunkowy. Następnie po ponownym rozpatrzeniu sprawy organ I instancji decyzją ustalił ponownie opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30.000 zł..

Proszę o poradę jak czy jest możliwość przywrócenia poprzedniego operatu który był dla mnie bardziej korzystny niż ten obecny?.

Czy jest możliwość uniknięcia uiszczania opłaty adiacenckiej?

  UWAGA - masz podobny problem prawny?  

Sprawa opisana powyżej oznacza, że zajmowaliśmy się już takim, lub podobnym zagadnieniem. Dzięki temu możemy sprawnie i skutecznie rozwiązać Twój problem prawny.

Nasze porady to nie tylko wskazanie i wyjaśnienie istotnych w Twoim przypadku przepisów, ale także sugestia konkretnych działań, w oparciu o nasze doświadczenie w podobnych sprawach.

Zapytaj nas o Twój konkretny przypadek. Dzięki specjalizacji możemy zaoferować nasze wsparcie prawne teraz w jeszcze lepszych cenach.


Kliknij po wycenę - - - >   Porada prawna / prawo budowlane